צרכים ודרישות לפי שכבה/מגמה

כאן ננסה לסכם את הצרכים של מערכת החינוך ללימוד אפקטיבי לפי שכבה/מגמה.
באו נעשה סדר ונקדם את החינוך המדעי בישראל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות או לקרוא הודעות בפורום זה.
אין פורומים בקטגוריה זו.