facebook pixel Instrumentation/Meter - Tester - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים,
ביום שלישי 27/02 המחסן יהיה סגור לאור הבחירות לרשויות המקומיות.
נחזור לפעילות מלאה ביום רביעי.

Tester

 • baty 99-4040-465

  מספר קטלוגי: 4P-889200 / C7445885

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1576.86 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-466

  מספר קטלוגי: 4P-889184 / C7445886

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2005.25 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-467

  מספר קטלוגי: 4P-889201 / C7445887

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4010.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-491

  מספר קטלוגי: 4P-889156 / C7445895

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7261.11 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-492

  מספר קטלוגי: 4P-889157 / C7445896

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2617.38 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-493

  מספר קטלוגי: 4P-889185 / C7445897

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4179.37 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-494

  מספר קטלוגי: 4P-889158 / C7445898

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5445.84 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-553

  מספר קטלוגי: 4P-889186 / C7445928

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7429.97 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-598

  מספר קטלוגי: 4P-889187 / C7445964

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 27440.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-599

  מספר קטלוגי: 4P-889202 / C7445965

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 28284.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-601

  מספר קטלוגי: 4P-889159 / C7445966

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 24907.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty 99-4040-866

  מספר קטלוגי: 4P-889189 / C7446003

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2608.64 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • EDMUND BUHLERGMBH 6136 0995

  מספר קטלוגי: 4P-924540 / C7526319

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 24113.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FAHRION FT39-100-361

  מספר קטלוגי: 4P-889208 / C7448456

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 30870.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FAHRION FT39-100-362

  מספר קטלוגי: 4P-889209 / C7448457

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 32928.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117087

  מספר קטלוגי: 4P-899598 / C7443577

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 67545.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117088

  מספר קטלוגי: 4P-899593 / C7443578

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 162390.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117089

  מספר קטלוגי: 4P-899591 / C7443579

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 384163.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117342

  מספר קטלוגי: 4P-889173 / C7444365

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5072.93 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117343

  מספר קטלוגי: 4P-889165 / C7444366

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5072.93 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117344

  מספר קטלוגי: 4P-889166 / C7444367

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 15802.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117345

  מספר קטלוגי: 4P-889167 / C7444368

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 15802.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117346

  מספר קטלוגי: 4P-889174 / C7444369

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7978.78 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117357

  מספר קטלוגי: 4P-889175 / C7444373

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 945.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117358

  מספר קטלוגי: 4P-889205 / C7444374

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1389.34 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117359

  מספר קטלוגי: 4P-889168 / C7444375

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2751.07 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117360

  מספר קטלוגי: 4P-889206 / C7444376

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 870.44 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 87117361

  מספר קטלוגי: 4P-889169 / C7444377

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 781.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 89119447

  מספר קטלוגי: 4P-924650 / C7527198

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 14212.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 89119450

  מספר קטלוגי: 4P-924651 / C7527199

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 20151.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 89119451

  מספר קטלוגי: 4P-924609 / C7527200

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 18701.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 89119452

  מספר קטלוגי: 4P-924546 / C7527201

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 24499.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Forant 99900015

  מספר קטלוגי: 4P-889176 / C7447592

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 21148.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-11601

  מספר קטלוגי: 4P-940959 / C18236660

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 42.96 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-20468

  מספר קטלוגי: 4P-940961 / C18245490

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 94.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-23522

  מספר קטלוגי: 4P-940956 / C18719069

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 54.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT1-120-116

  מספר קטלוגי: 4P-889164 / C7442709

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 37994.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT1-120-117

  מספר קטלוגי: 4P-889172 / C7442710

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 10638.40 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT9-200-160

  מספר קטלוגי: 4P-924684 / C7587238

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 31028.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT9-2020-49

  מספר קטלוגי: 4P-889171 / C7447654

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 456.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT95-101-665

  מספר קטלוגי: 4P-924585 / C7587389

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 76100.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • MALCOM PCU-203

  מספר קטלוגי: 4P-924608 / C7501496

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 121957.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • MALCOM PCU-205

  מספר קטלוגי: 4P-924607 / C7501495

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 131338.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • MALCOM RCX-GL

  מספר קטלוגי: 4P-924648 / C7501477

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 44092.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • NXMET NT63-400-339

  מספר קטלוגי: 4P-889163 / C7449742

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 10244.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • NXMET NT63-400-81

  מספר קטלוגי: 4P-889162 / C7449721

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 98503.40 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • NXMET NT63-400-85

  מספר קטלוגי: 4P-889192 / C7449725

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 295510.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • NXMET NT63-400-86

  מספר קטלוגי: 4P-924549 / C7527277

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 615646.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Prokit's Industries MT-4615-C

  מספר קטלוגי: 4P-522647 / C919932

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 419.16 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Prokit's Industries MT-7028

  מספר קטלוגי: 4P-522631 / C919741

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 306.22 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Prokit's Industries MT-7031

  מספר קטלוגי: 4P-522639 / C919814

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 129.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Prokit's Industries MT-7058-C

  מספר קטלוגי: 4P-522638 / C919813

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 160.11 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Prokit's Industries MT-7601-C

  מספר קטלוגי: 4P-522630 / C919928

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 426.74 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • QUICK QUICK192

  מספר קטלוגי: 4P-940960 / C18255844

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2729.95 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • QUICK QUICK431

  מספר קטלוגי: 4P-940954 / C18255863

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4765.69 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • QUICK QUICK499D

  מספר קטלוגי: 4P-940955 / C18255864

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1316.42 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Schwenk SK9-200-554

  מספר קטלוגי: 4P-889155 / C7445848

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 55555.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Schwenk SK99-1010-1274

  מספר קטלוגי: 4P-924652 / C7527248

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5496.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Schwenk SK99-1010-1277

  מספר קטלוגי: 4P-924548 / C7527250

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 18321.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Schwenk SK99-1010-1298

  מספר קטלוגי: 4P-924653 / C7527249

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 19630.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Schwenk SK99-1010-163

  מספר קטלוגי: 4P-924610 / C7527251

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13861.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor A37

  מספר קטלוגי: 4P-924581 / C7542660

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1169.44 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR3125

  מספר קטלוגי: 4P-924560 / C7542497

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1518.91 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR3126

  מספר קטלוגי: 4P-924561 / C7542498

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2239.12 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR3127

  מספר קטלוגי: 4P-924616 / C7542499

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1953.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR63A

  מספר קטלוגי: 4P-924664 / C7542504

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1919.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR63B

  מספר קטלוגי: 4P-924665 / C7542505

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2222.24 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR63C

  מספר קטלוגי: 4P-924562 / C7542506

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1792.61 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8011

  מספר קטלוגי: 4P-924666 / C7542510

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 421.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8012

  מספר קטלוגי: 4P-924563 / C7542511

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 359.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8012A

  מספר קטלוגי: 4P-924564 / C7542512

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 406.11 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR813A

  מספר קטלוגי: 4P-924565 / C7542513

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 326.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR814

  מספר קטלוגי: 4P-924617 / C7542514

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 373.43 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8211

  מספר קטלוגי: 4P-924566 / C7542518

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 456.02 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8212

  מספר קטלוגי: 4P-924618 / C7542520

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 423.32 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR8212+

  מספר קטלוגי: 4P-924667 / C7542521

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 438.81 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR823

  מספר קטלוגי: 4P-924567 / C7542522

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 459.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR823+

  מספר קטלוגי: 4P-924619 / C7542523

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 457.74 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR844

  מספר קטלוגי: 4P-924668 / C7542528

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 722.73 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR856

  מספר קטלוגי: 4P-924568 / C7542532

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 786.42 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR884A

  מספר קטלוגי: 4P-924669 / C7542539

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 629.03 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR884A+

  מספר קטלוגי: 4P-924620 / C7542540

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 598.85 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR925

  מספר קטלוגי: 4P-924569 / C7542544

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 196.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR926

  מספר קטלוגי: 4P-924570 / C7542545

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 165.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AR971

  מספר קטלוגי: 4P-924571 / C7542552

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 204.96 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS1392

  מספר קטלוגי: 4P-924621 / C7542554

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 276.17 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS510

  מספר קטלוגי: 4P-924622 / C7542557

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 712.42 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS5750

  מספר קטלוגי: 4P-924670 / C7542559

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 375.18 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS63A

  מספר קטלוגי: 4P-924572 / C7542560

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 944.72 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS63B

  מספר קטלוגי: 4P-924671 / C7542561

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1585.38 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS804

  מספר קטלוגי: 4P-924672 / C7542562

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 133.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8124

  מספר קטלוגי: 4P-924573 / C7542563

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 222.33 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS824

  מספר קטלוגי: 4P-924673 / C7542565

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 232.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS834+

  מספר קטלוגי: 4P-924674 / C7542566

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 246.83 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS844+

  מספר קטלוגי: 4P-924675 / C7542568

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 801.89 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8901

  מספר קטלוגי: 4P-924676 / C7542586

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 836.31 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8905

  מספר קטלוגי: 4P-924623 / C7542590

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1834.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8906

  מספר קטלוגי: 4P-924574 / C7542591

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2017.37 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8907

  מספר קטלוגי: 4P-924624 / C7542592

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 748.55 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS8908

  מספר קטלוגי: 4P-924677 / C7542593

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4223.27 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS907F

  מספר קטלוגי: 4P-924575 / C7542598

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 337.19 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS971

  מספר קטלוגי: 4P-924625 / C7542603

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 178.91 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS971F

  מספר קטלוגי: 4P-924576 / C7542604

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 185.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS981

  מספר קטלוגי: 4P-924626 / C7542605

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 210.18 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS982

  מספר קטלוגי: 4P-924627 / C7542606

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 196.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AS9882

  מספר קטלוגי: 4P-924628 / C7542607

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 163.27 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor AT816

  מספר קטלוגי: 4P-924629 / C7542611

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 97.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor PH8008

  מספר קטלוגי: 4P-924630 / C7542615

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 234.48 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor PH818

  מספר קטלוגי: 4P-924678 / C7542617

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 326.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor PH828+

  מספר קטלוגי: 4P-924577 / C7542620

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 406.11 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor PH848

  מספר קטלוגי: 4P-924679 / C7542621

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 250.11 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor ST8100

  מספר קטלוגי: 4P-924578 / C7542632

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2286.40 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor ST8900

  מספר קטלוגי: 4P-924680 / C7542642

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1593.91 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor ST907A

  מספר קטלוגי: 4P-924579 / C7542646

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 412.99 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • smartsensor ST9604

  מספר קטלוגי: 4P-924580 / C7542654

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 156.32 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • SSD DP

  מספר קטלוגי: 4P-924538 / C7501474

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 12946.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • SSD DZ4

  מספר קטלוגי: 4P-924539 / C7501521

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 6491.84 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901130

  מספר קטלוגי: 4P-889203 / C7449450

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13298.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901309

  מספר קטלוגי: 4P-899592 / C7449413

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2714.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS210193

  מספר קטלוגי: 4P-924545 / C7526804

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 22897.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS210674

  מספר קטלוגי: 4P-889204 / C7449560

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 11019.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37110085

  מספר קטלוגי: 4P-889194 / C7444619

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 16604.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37110195

  מספר קטלוגי: 4P-889379 / C7444617

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 32599.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37117327

  מספר קטלוגי: 4P-889193 / C7444566

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1887.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37117406

  מספר קטלוגי: 4P-889150 / C7444579

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 230498.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37118030

  מספר קטלוגי: 4P-889151 / C7444613

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 861.27 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37118083

  מספר קטלוגי: 4P-889149 / C7444572

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 218818.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • TESTBOY 37118137

  מספר קטלוגי: 4P-889178 / C7444609

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 16842.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Tronovo TR7131

  מספר קטלוגי: 4P-940951 / C18198714

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1041.77 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Tronovo TR7131E

  מספר קטלוגי: 4P-940952 / C18198716

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1818.36 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Tronovo TR7132

  מספר קטלוגי: 4P-940957 / C18198715

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1630.84 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Tronovo TR7133

  מספר קטלוגי: 4P-940958 / C18198717

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1856.24 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Tronovo TR7300

  מספר קטלוגי: 4P-940953 / C18198719

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3170.87 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT3208

  מספר קטלוגי: 4P-924582 / C7542739

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4382.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT3216

  מספר קטלוגי: 4P-924631 / C7542740

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 6350.94 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT347D

  מספר קטלוגי: 4P-924583 / C7542747

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2487.36 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT3562

  מספר קטלוגי: 4P-924681 / C7542749

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13257.40 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT363

  מספר קטלוגי: 4P-104064 / C118804

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 144.74 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT371

  מספר קטלוגי: 4P-649295 / C3014500

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 557.79 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT501C

  מספר קטלוגי: 4P-649313 / C3014511

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 392.51 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT502A

  מספר קטלוגי: 4P-104028 / C118816

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 704.73 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT511

  מספר קטלוגי: 4P-104016 / C118817

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 929.64 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT512

  מספר קטלוגי: 4P-104026 / C118818

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1310.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT513

  מספר קטלוגי: 4P-104022 / C118819

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2556.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT603

  מספר קטלוגי: 4P-104067 / C118820

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 412.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT620C

  מספר קטלוגי: 4P-924682 / C7542759

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2114.16 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT658B

  מספר קטלוגי: 4P-104356 / C165120

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 63.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT658DUAL

  מספר קטלוגי: 4P-649233 / C3014436

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 123.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT658Load

  מספר קטלוגי: 4P-759566 / C3014437

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 150.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT659A

  מספר קטלוגי: 4P-924632 / C7542763

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 316.12 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT659D

  מספר קטלוגי: 4P-924683 / C7542764

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 371.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT673A

  מספר קטלוגי: 4P-649291 / C3014513

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 316.55 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT677A

  מספר קטלוגי: 4P-924584 / C7542769

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5011.85 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT681L

  מספר קטלוגי: 4P-649265 / C3014515

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 76.23 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Uni-Trend Tech UT682-CHN

  מספר קטלוגי: 4P-103194 / C94998

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 266.09 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70119784

  מספר קטלוגי: 4P-924541 / C7526751

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 43475.10 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70119785

  מספר קטלוגי: 4P-924649 / C7526752

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 45785.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70119787

  מספר קטלוגי: 4P-924542 / C7526753

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 80274.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70119788

  מספר קטלוגי: 4P-924544 / C7526755

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 183543.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70119789

  מספר קטלוגי: 4P-924543 / C7526754

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 112035.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70620128

  מספר קטלוגי: 4P-899599 / C7447497

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13218.10 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70620130

  מספר קטלוגי: 4P-899594 / C7447498

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 14870.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70620132

  מספר קטלוגי: 4P-899600 / C7447499

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 19001.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA 70620135

  מספר קטלוגי: 4P-899595 / C7447500

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 55350.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • UTICA GE70-400-2160

  מספר קטלוגי: 4P-889177 / C7449244

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1496.18 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1401

  מספר קטלוגי: 4P-924638 / C7463849

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]material quality: - [*]we...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3196.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1402

  מספר קטלוגי: 4P-924639 / C7463850

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3708.91 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1500

  מספר קטלוגי: 4P-924533 / C7463860

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3282.14 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1501

  מספר קטלוגי: 4P-924596 / C7463861

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7436.96 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1503

  מספר קטלוגי: 4P-924597 / C7463862

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13396.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 200N

  מספר קטלוגי: 4P-924550 / C7542351

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 659.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 260C

  מספר קטלוגי: 4P-924654 / C7542359

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 640.05 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 2GA

  מספר קטלוגי: 4P-924655 / C7542360

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 166.43 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 2GB

  מספר קטלוגי: 4P-924656 / C7542361

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 179.67 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 300N

  מספר קטלוגי: 4P-924657 / C7542368

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 659.75 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3013

  מספר קטלוגי: 4P-924551 / C7542371

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Power specifications: - [*]Maximum operating current...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 194.81 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3015

  מספר קטלוגי: 4P-924552 / C7542372

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 248.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3015B

  מספר קטלוגי: 4P-924658 / C7542374

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 288.23 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3025

  מספר קטלוגי: 4P-924553 / C7542375

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 294.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 330

  מספר קטלוגי: 4P-924611 / C7542388

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 63.58 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3700B

  מספר קטלוגי: 4P-924598 / C7463864

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3406.53 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3700C

  מספר קטלוגי: 4P-924641 / C7463865

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3406.53 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3700D

  מספר קטלוגי: 4P-924642 / C7463867

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3597.91 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3800A

  מספר קטלוגי: 4P-924600 / C7463868

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2526.19 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3800B

  מספר קטלוגי: 4P-924601 / C7463869

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3215.15 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3800C

  מספר קטלוגי: 4P-924599 / C7463866

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3789.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 3900

  מספר קטלוגי: 4P-924602 / C7463870

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2020.96 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4105B

  מספר קטלוגי: 4P-924612 / C7542395

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 712.03 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4105C

  מספר קטלוגי: 4P-924589 / C7463798

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2330.99 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4106D

  מספר קטלוגי: 4P-924603 / C7463871

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2292.71 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4106E

  מספר קטלוגי: 4P-924643 / C7463872

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7616.84 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4108C

  מספר קטלוגי: 4P-924534 / C7463873

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 20515.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 4700

  מספר קטלוגי: 4P-924588 / C7463797

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 15118.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 500N

  מספר קטלוגי: 4P-663387 / C3039590

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Maximum operating current: - [*]material quality: - ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 713.69 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 528

  מספר קטלוגי: 4P-924587 / C7463734

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 6104.96 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 538

  מספר קטלוגי: 4P-924524 / C7463735

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 11253.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6000

  מספר קטלוגי: 4P-924647 / C7463896

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 45739.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6013B

  מספר קטלוגי: 4P-924659 / C7542420

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 168.97 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6310

  מספר קטלוגי: 4P-924604 / C7463874

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1251.94 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6310A

  מספר קטלוגי: 4P-924644 / C7463875

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1155.34 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6310B

  מספר קטלוגי: 4P-924605 / C7463876

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1564.94 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 6800B

  מספר קטלוגי: 4P-924640 / C7463856

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 14217.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7200

  מספר קטלוגי: 4P-924535 / C7463880

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1197.85 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7200B

  מספר קטלוגי: 4P-924536 / C7463881

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Maximum operating current: - [*...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2120.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7800A

  מספר קטלוגי: 4P-924606 / C7463888

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]material qua...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3588.35 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7800B

  מספר קטלוגי: 4P-924537 / C7463889

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]material qua...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5358.58 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7800C

  מספר קטלוגי: 4P-924645 / C7463890

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]material qua...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 6889.61 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 7900

  מספר קטלוגי: 4P-924525 / C7463818

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]material qua...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5358.58 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 8100B

  מספר קטלוגי: 4P-924646 / C7463891

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]material qua...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3023.77 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 821B

  מספר קטלוגי: 4P-924613 / C7542449

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]Display rate...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 689.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822

  מספר קטלוגי: 4P-924660 / C7542450

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: 半导体式 [*]Test impedance: - [*]Cable...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 145.12 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822A

  מספר קטלוגי: 4P-924661 / C7542451

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: 接触燃烧式 [*]Test impedance: - [*]Cabl...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 335.94 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822B

  מספר קטלוגי: 4P-924554 / C7542452

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]Display rate...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 529.76 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822C

  מספר קטלוגי: 4P-924662 / C7542453

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]Display rate...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 218.66 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822D

  מספר קטלוגי: 4P-924555 / C7542454

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Test impedance: - [*]Cable length: - [*]Display rate...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 347.86 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 822M

  מספר קטלוגי: 4P-924556 / C7542455

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: 气敏半导体 [*]Test impedance: - [*]Cabl...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 135.18 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 825A

  מספר קטלוגי: 4P-924557 / C7542456

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 194.81 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 829A

  מספר קטלוגי: 4P-924614 / C7542457

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1404.69 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 834A

  מספר קטלוגי: 4P-924522 / C7463728

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: 6mm电容麦克风传感器 [*]Test impedance: - [...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 477.82 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 834B

  מספר קטלוגי: 4P-924586 / C7463729

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: 6mm电容麦克风传感器 [*]Test impedance: - [...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 575.33 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 850

  מספר קטלוגי: 4P-924558 / C7542464

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 98.35 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 850A

  מספר קטלוגי: 4P-924615 / C7542465

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 113.49 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 852A

  מספר קטלוגי: 4P-924559 / C7542471

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 971.58 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 855A

  מספר קטלוגי: 4P-924523 / C7463733

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 15306.40 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9100A

  מספר קטלוגי: 4P-924590 / C7463828

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3789.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9100B

  מספר קטלוגי: 4P-924526 / C7463829

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4975.83 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9100C

  מספר קטלוגי: 4P-924527 / C7463830

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 9377.52 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9100D

  מספר קטלוגי: 4P-924591 / C7463831

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 11846.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300

  מספר קטלוגי: 4P-924529 / C7463835

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 8372.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300A

  מספר קטלוגי: 4P-924633 / C7463832

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1545.61 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300B

  מספר קטלוגי: 4P-924528 / C7463833

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2258.26 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300C

  מספר קטלוגי: 4P-924634 / C7463834

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3196.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300D

  מספר קטלוגי: 4P-924530 / C7463836

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 9530.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9300E

  מספר קטלוגי: 4P-924592 / C7463837

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 10765.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9301A

  מספר קטלוגי: 4P-924635 / C7463838

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4784.45 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9301B

  מספר קטלוגי: 4P-924593 / C7463839

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5167.21 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9600

  מספר קטלוגי: 4P-924531 / C7463841

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4172.04 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9600B

  מספר קטלוגי: 4P-924637 / C7463842

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5014.10 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9600S

  מספר קטלוגי: 4P-924636 / C7463840

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3823.74 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9620

  מספר קטלוגי: 4P-924594 / C7463843

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 8803.39 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9620B

  מספר קטלוגי: 4P-924595 / C7463844

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 10774.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 9620C

  מספר קטלוגי: 4P-924532 / C7463845

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: [*]Sensor structure: - [*]Test impedance: - [*]Cable le...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 12630.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vmade 67991028

  מספר קטלוגי: 4P-889196 / C7445062

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 663.59 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vmade 67991324

  מספר קטלוגי: 4P-889197 / C7445073

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5512.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vmade 67993018

  מספר קטלוגי: 4P-889195 / C7445029

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 5488.04 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vmade 67993021

  מספר קטלוגי: 4P-889180 / C7445030

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4432.66 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vogel 59-999-897

  מספר קטלוגי: 4P-924547 / C7527216

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 41793.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN HP-10

  מספר קטלוגי: 4P-965702 / C19273535

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1368.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN HP-100

  מספר קטלוגי: 4P-965700 / C19273536

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1513.80 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN HP-50

  מספר קטלוגי: 4P-965701 / C19273537

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1469.84 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN YR-10

  מספר קטלוגי: 4P-965703 / C19273538

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3867.53 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN YR-100

  מספר קטלוגי: 4P-965699 / C19273540

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4178.79 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • YARUN YR-50

  מספר קטלוגי: 4P-965704 / C19273539

  - Tester ROHS Category: Instrumentation/Meter / Tester Specifications: שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3983.66 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo