facebook pixel Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump - Preasure relief valve - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים,
ביום שלישי 27/02 המחסן יהיה סגור לאור הבחירות לרשויות המקומיות.
נחזור לפעילות מלאה ביום רביעי.

Preasure relief valve

 • AIRTAC AR2000J1

  מספר קטלוגי: 4P-813593 / C5162436

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 61.85 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC AR2000JN

  מספר קטלוגי: 4P-813594 / C5162441

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 52.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC AR2000N

  מספר קטלוגי: 4P-813597 / C5162426

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 57.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC BFR2000N

  מספר קטלוגי: 4P-813041 / C5162432

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 104.67 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC GPR30008M

  מספר קטלוגי: 4P-812991 / C5162452

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 317.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC GR20006F1

  מספר קטלוגי: 4P-812997 / C5162420

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 87.21 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC GR20006JC1

  מספר קטלוגי: 4P-813009 / C5162448

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 84.05 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC GR20008LF1

  מספר קטלוגי: 4P-813000 / C5162446

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 87.21 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC GR20008LF1K

  מספר קטלוגי: 4P-812990 / C5162442

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 126.86 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC PTL603A

  מספר קטלוגי: 4P-812891 / C5162497

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 24.65 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC SDR100061

  מספר קטלוגי: 4P-813006 / C5162445

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 57.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC SDR100M51

  מספר קטלוגי: 4P-812992 / C5162453

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 57.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC SDR200061

  מספר קטלוגי: 4P-813007 / C5162454

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 57.98 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC SDR20006JN

  מספר קטלוגי: 4P-813010 / C5162450

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 46.33 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • AIRTAC SDR20008JN

  מספר קטלוגי: 4P-813008 / C5162443

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 46.33 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • BIAX AOU-3/8-5M-MIDI

  מספר קטלוגי: 4P-891896 / C7445504

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1082.72 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Domestic brand W29433

  מספר קטלוגי: 4P-954507 / C18723330

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 136.66 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Domestic brand W29464

  מספר קטלוגי: 4P-954495 / C18723329

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 91.53 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-12952

  מספר קטלוגי: 4P-954497 / C18237933

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 110.41 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-13681

  מספר קטלוגי: 4P-954499 / C18238633

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 153.39 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-14700

  מספר קטלוגי: 4P-954494 / C18239589

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 116.81 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-14720

  מספר קטלוגי: 4P-954500 / C18239609

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 484.65 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-15886

  מספר קטלוגי: 4P-954506 / C18241167

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 295.27 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-16090

  מספר קטלוגי: 4P-954509 / C18241363

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 98.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-16748

  מספר קטלוגי: 4P-954502 / C18241984

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 157.48 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-16980

  מספר קטלוגי: 4P-954503 / C18242200

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 220.65 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-17635

  מספר קטלוגי: 4P-954491 / C18242821

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 128.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-17764

  מספר קטלוגי: 4P-954504 / C18242943

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 357.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-18190

  מספר קטלוגי: 4P-954492 / C18243346

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 117.95 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-20952

  מספר קטלוגי: 4P-954493 / C18716619

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 128.28 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-22273

  מספר קטלוגי: 4P-954508 / C18717889

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 396.23 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-22787

  מספר קטלוגי: 4P-954505 / C18718380

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 64.17 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-23509

  מספר קטלוגי: 4P-954496 / C18719057

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 120.74 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-24104

  מספר קטלוגי: 4P-954501 / C18719624

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 381.08 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-25300

  מספר קטלוגי: 4P-954498 / C18720764

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 157.48 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-8140

  מספר קטלוגי: 4P-954490 / C18206508

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 90.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-9348

  מספר קטלוגי: 4P-932135 / C18209278

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 91.56 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-9690

  מספר קטלוגי: 4P-932136 / C18209601

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 146.01 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ICEY BY-9775

  מספר קטלוגי: 4P-932137 / C18209683

  - Preasure relief valve ROHS Category: Pneumatic/hydraulic/pipe valve/pump / Preasure relief valve Specifications: שימו לב: ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 324.65 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo