facebook pixel Measuring tools - Measuring blocks - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים,
במהלך חג השבועות, ביום שלישי ורביעי (11-12/06) המחסן יהיה סגור.
נחזור לפעילות מלאה ביום חמישי (13/06).
חג שמח!

Measuring blocks

 • baty BT2-300-604

  מספר קטלוגי: 4P-1028251 / C7445714

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4681.68 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty BT2-300-605

  מספר קטלוגי: 4P-1028262 / C7445715

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7046.66 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty BT2-300-606

  מספר קטלוגי: 4P-1028263 / C7445716

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 10482.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-136

  מספר קטלוגי: 4P-1028260 / C7445626

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3250.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-139

  מספר קטלוגי: 4P-1028246 / C7445627

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2708.85 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-345

  מספר קטלוגי: 4P-1028266 / C7445628

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2742.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-346

  מספר קטלוגי: 4P-1028261 / C7445629

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3105.68 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-347

  מספר קטלוגי: 4P-1028275 / C7445630

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3387.12 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-533

  מספר קטלוגי: 4P-1028247 / C7445726

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1466.34 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-536

  מספר קטלוגי: 4P-1028267 / C7445727

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4480.09 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-539

  מספר קטלוגי: 4P-1028252 / C7445728

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 14883.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-543

  מספר קטלוגי: 4P-1028268 / C7445729

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 68024.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-547

  מספר קטלוגי: 4P-1028264 / C7445730

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 760.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-550

  מספר קטלוגי: 4P-1028269 / C7445731

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 2365.37 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-552

  מספר קטלוגי: 4P-1028270 / C7445732

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4339.22 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-555

  מספר קטלוגי: 4P-1028239 / C7445733

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13259.10 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • baty GM5-900-85

  מספר קטלוגי: 4P-1028238 / C7445625

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 6052.05 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FAHRION 76-003492151-2

  מספר קטלוגי: 4P-1028256 / C7446944

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1491.62 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FOWLER 51-423-774

  מספר קטלוגי: 4P-1028245 / C7444808

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 17613.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FOWLER 51-423-781

  מספר קטלוגי: 4P-1028274 / C7444809

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 659.64 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FOWLER 54-404-263

  מספר קטלוגי: 4P-1028235 / C7444676

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7058.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FOWLER 54-404-268

  מספר קטלוגי: 4P-1028244 / C7444677

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 25892.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • FOWLER 54-404-274

  מספר קטלוגי: 4P-1028236 / C7444678

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 69515.20 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT5-480-31

  מספר קטלוגי: 4P-1028265 / C7442964

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 9254.72 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT5-480-35

  מספר קטלוגי: 4P-1028234 / C7442965

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 62517.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • KENTA KT5-480-43

  מספר קטלוגי: 4P-1028243 / C7442966

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 19509.90 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • kroeplin( 4461175

  מספר קטלוגי: 4P-1028258 / C7446693

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 68999.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • kroeplin( 4461176

  מספר קטלוגי: 4P-1028249 / C7446694

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 87817.60 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • kroeplin( 4461177

  מספר קטלוגי: 4P-1028259 / C7446695

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 111654.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • kroeplin( 44710936

  מספר קטלוגי: 4P-1028237 / C7445093

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 13920.70 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-277

  מספר קטלוגי: 4P-1028254 / C7446483

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1136.48 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-285

  מספר קטלוגי: 4P-1028271 / C7446484

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 1818.36 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-288

  מספר קטלוגי: 4P-1028255 / C7446485

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 3236.54 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-302

  מספר קטלוגי: 4P-1028272 / C7446486

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7058.47 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-361

  מספר קטלוגי: 4P-1028240 / C7446455

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 9805.31 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-367

  מספר קטלוגי: 4P-1028248 / C7446456

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 4052.71 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-375

  מספר קטלוגי: 4P-1028241 / C7446457

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 11651.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • PRESI TP3-401-394

  מספר קטלוגי: 4P-1028253 / C7446460

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 7317.39 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901430

  מספר קטלוגי: 4P-1028242 / C7449484

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 403.82 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901431

  מספר קטלוגי: 4P-1028273 / C7449485

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 403.82 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901432

  מספר קטלוגי: 4P-1028250 / C7449486

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 440.53 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • talboys TS1901433

  מספר קטלוגי: 4P-1028276 / C7449487

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 435.94 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • Vogel 59-999-688

  מספר קטלוגי: 4P-1028257 / C7445374

  - Measuring blocks ROHS Category: Measuring tools / Measuring blocks שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. ...

  * הזמנה מיוחדת (הסבר)
  מחיר כולל מע"מ: 8823.10 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo