facebook pixel Measuring tools - Measuring table - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים,
במהלך חג השבועות, ביום שלישי ורביעי (11-12/06) המחסן יהיה סגור.
נחזור לפעילות מלאה ביום חמישי (13/06).
חג שמח!

Measuring table

  • baty BT3-500-52

    מספר קטלוגי: 4P-1029005 / C7445636

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4241.28 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty BT7-400-198

    מספר קטלוגי: 4P-1028984 / C7445734

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 9369.37 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty BT7-400-199

    מספר קטלוגי: 4P-1028962 / C7445735

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 9783.36 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty BT7-400-200

    מספר קטלוגי: 4P-1028985 / C7445736

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 10064.80 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-137

    מספר קטלוגי: 4P-1028988 / C20622056

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4334.15 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-138

    מספר קטלוגי: 4P-1029006 / C20622057

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 5363.52 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-140

    מספר קטלוגי: 4P-1028966 / C20622058

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3250.62 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-141

    מספר קטלוגי: 4P-1028989 / C20622059

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4334.15 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-142

    מספר קטלוגי: 4P-1029007 / C20622060

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 5363.52 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-143

    מספר קטלוגי: 4P-1028967 / C20622061

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 7043.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-144

    מספר קטלוגי: 4P-1029008 / C20622062

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 8126.54 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-145

    מספר קטלוגי: 4P-1028968 / C20622063

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 13002.40 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-532

    מספר קטלוגי: 4P-1028990 / C20622755

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 866.87 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-534

    מספר קטלוגי: 4P-1028991 / C20622756

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 1687.95 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-535

    מספר קטלוגי: 4P-1029009 / C20622757

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 2685.49 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-537

    מספר קטלוגי: 4P-1029010 / C20622758

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4930.10 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-538

    מספר קטלוגי: 4P-1028992 / C20622759

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 9071.75 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-540

    מספר קטלוגי: 4P-1028969 / C20622760

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 15068.30 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-541

    מספר קטלוגי: 4P-1028970 / C20622761

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 27292.10 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-542

    מספר קטלוגי: 4P-1029011 / C20622762

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 38268.10 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-544

    מספר קטלוגי: 4P-1029012 / C20622763

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 118527.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-545

    מספר קטלוגי: 4P-1028993 / C20622764

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 277110.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-548

    מספר קטלוגי: 4P-1028994 / C20622765

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 1289.06 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-549

    מספר קטלוגי: 4P-1028995 / C20622766

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 1484.81 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-551

    מספר קטלוגי: 4P-1028973 / C20622767

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3942.26 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-553

    מספר קטלוגי: 4P-1028974 / C20622768

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 7981.46 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-554

    מספר קטלוגי: 4P-1028971 / C20622769

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 13098.10 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-556

    מספר קטלוגי: 4P-1028972 / C20622770

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 24017.50 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-557

    מספר קטלוגי: 4P-1029013 / C20622771

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 36707.70 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-558

    מספר קטלוגי: 4P-1028996 / C20622772

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 65251.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-559

    מספר קטלוגי: 4P-1028997 / C20622773

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 113692.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-560

    מספר קטלוגי: 4P-1028998 / C20622774

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 265804.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-563

    מספר קטלוגי: 4P-1028975 / C20622776

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3783.10 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-564

    מספר קטלוגי: 4P-1029016 / C20622777

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3767.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-565

    מספר קטלוגי: 4P-1028999 / C20622778

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3879.68 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-566

    מספר קטלוגי: 4P-1029002 / C20622779

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4037.75 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-567

    מספר קטלוגי: 4P-1029017 / C20622780

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4135.80 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-568

    מספר קטלוגי: 4P-1028976 / C20622781

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 5783.67 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-569

    מספר קטלוגי: 4P-1029000 / C20622782

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3308.93 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-570

    מספר קטלוגי: 4P-1029003 / C20622783

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3443.57 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-571

    מספר קטלוגי: 4P-1028977 / C20622784

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3402.60 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-572

    מספר קטלוגי: 4P-1028978 / C20622785

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3502.11 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-573

    מספר קטלוגי: 4P-1028979 / C20622786

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3679.19 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-574

    מספר קטלוגי: 4P-1029014 / C20622787

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3816.77 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-575

    מספר קטלוגי: 4P-1028980 / C20622788

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 5283.16 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-576

    מספר קטלוגי: 4P-1029001 / C20622789

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3784.57 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-577

    מספר קטלוגי: 4P-1028981 / C20622790

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3954.32 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-578

    מספר קטלוגי: 4P-1028982 / C20622791

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3938.22 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-580

    מספר קטלוגי: 4P-1028983 / C20622792

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4283.62 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-581

    מספר קטלוגי: 4P-1029015 / C20622793

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 4320.19 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-582

    מספר קטלוגי: 4P-1029018 / C20622794

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 6322.23 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-82

    מספר קטלוגי: 4P-1028964 / C20622054

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3935.63 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • baty GM5-900-86

    מספר קטלוגי: 4P-1028965 / C20622055

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 7470.50 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • Domestic brand W29884

    מספר קטלוגי: 4P-1028963 / C18208519

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3208.40 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • FOWLER 51-423-837

    מספר קטלוגי: 4P-1028959 / C7444781

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3643.97 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • FOWLER 51-423-838

    מספר קטלוגי: 4P-1028961 / C7444783

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 6214.82 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • FOWLER 51-433-152

    מספר קטלוגי: 4P-1028987 / C7444780

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3567.35 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • FOWLER 51-433-154

    מספר קטלוגי: 4P-1028960 / C7444782

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 3182.22 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • KENTA KT5-237-11

    מספר קטלוגי: 4P-1028958 / C7442796

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 10758.00 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • KENTA KT5-237-15

    מספר קטלוגי: 4P-1029004 / C7442797

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 11237.80 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • KENTA KT5-237-89

    מספר קטלוגי: 4P-1028986 / C7442798

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 24735.60 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
  • LCSC 600*900*100

    מספר קטלוגי: 4P-1047632 / C22386596

    - Measuring table ROHS Category: Measuring tools / Measuring table שימו לב: מוצר זה הוא חלק משירות ניסיוני של רכש רכיבים. תו...

    * הזמנה מיוחדת (הסבר)
    מחיר כולל מע"מ: 2464.67 ₪
    מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
  • Arduino Logo
  • SparkFun Logo
  • Pololu Logo
  • ServoCity Logo
  • goBILDA Logo
  • Actobotics Logo
  • SeeedStudio Logo
  • WaveShare Logo