facebook pixel מחברים - Connectors - מחברי GX - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

מחברי GX

במחלקה זו תמצאו מחברי GX התעשייתיים במגוון גדלים וכמויות קווים. במחברים מסוג זה צד הזכר מותקן קבוע על פנל וצד הנקבה הוא נייד ומחובר לכבל שאפשר לנתק.
מדריך מומלץ: מחברים.
 • מחבר GX12-2 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664534

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 2 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 14.20 ₪
  12.78 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-2 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6612

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 2 פינים, צד אחד קבוע וצד השני נייד. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנ...

  מחיר כולל מע"מ: 9.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-3 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664535

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 3 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 15.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-3 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6613

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 3 פינים, צד אחד קבוע וצד השני נייד. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנ...

  מחיר כולל מע"מ: 10.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-4 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664536

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 4 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 16.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-4 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6614

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 4 פינים, צד אחד קבוע וצד השני נייד. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנ...

  מחיר כולל מע"מ: 11.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-5 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664537

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 5 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 17.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-5 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6615

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 5 פינים, צד אחד קבוע וצד השני נייד. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנ...

  מחיר כולל מע"מ: 11.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-6 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664538

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 6 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 17.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX12-6 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6616

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX12, בעל 6 פינים, צד אחד קבוע וצד השני נייד. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנ...

  מחיר כולל מע"מ: 12.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-2 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664539

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 2 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 14.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-2 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6552

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 2 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 9.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-3 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664540

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 3 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 14.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-3 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6553

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 3 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 10.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-4 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664541

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 4 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 15.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-4 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6554

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 4 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 10.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-5 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664542

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 5 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 15.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-5 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6555

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 5 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 11.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-6 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664543

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 6 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 16.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-6 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-2731

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 6 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 12.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-7 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664544

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 7 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 17.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-7 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6556

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 7 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 13.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-8 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664545

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 8 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 17.90 ₪
  16.11 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-8 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6557

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 8 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 14.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-9 (נייד + נייד)

  מספר קטלוגי: 4P-664546

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 9 פינים, עם שני הצדדים ניידים. המחבר מורכב משני חלקים (זכר ונקבה), כאשר בדגם זה ש...

  מחיר כולל מע"מ: 19.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • מחבר GX16-9 (נייד + קבוע)

  מספר קטלוגי: 4P-6558

  זהו מחבר בסטנדרט תעשיתי גבוה, הידוע כ-GX16, בעל 9 פינים. המחבר מורכב משני חלקים: חלק הזכר שמורכב על פנל הפרוייקט וחלק נקבה המתאים...

  מחיר כולל מע"מ: 16.80 ₪
  מלאי שלנו:
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo