facebook pixel רכיבי אלקטרוניקה - Electronics components - נגדים Resistors 1/4W - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

נגדים Resistors 1/4W

רכיב בסיסי שכולנו חייבים להשתמש בו מדי פעם. נגדים אלה הם נגדים איכותיים עם ציפוי מתכת (הסבר כאן) המיועדים להספק של עד 1/4W. ערכי הנגדים מקודדים בפסים צבעוניים, פירוט של הצבעים אפשר למצוא ב-Wiki.
מדריך מומלץ: נגדים
 • נגד 0 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-4809 / C95441

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 0Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 0 Ohm הספק: 1/4 W דיוק:...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ערכה של 500 נגדים בערכים שונים

  מספר קטלוגי: 4P-1662 / SF-COM-10969

  זוהי ערכה של נגדים, 20 ערכים שונים, 25 יחידות מכל ערך, סה"כ 500 נגדים. כל הנגדים מאורגנים ומסומנים היטב בתוך אריזה מתקפלת. ב...

  מחיר כולל מע"מ: 59.00 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • ערכה של 600 נגדים בערכים שונים

  מספר קטלוגי: 4P-6551

  זוהי ערכה של נגדים, 30 ערכים שונים, 20 יחידות מכל ערך, סה"כ 600 נגדים. הנגדים מגיעים בשקית שלפעמים כוללת גם מדבקה צבעונית המ...

  מחיר כולל מע"מ: 25.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • נגד 1 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-16 / C119263

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 1Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 1 Ohm הספק: 1/4 W דיוק:...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 2.4 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-4808 / TE-A-2601

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 2.4Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 2.4 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  0.27 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 3.6 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-4807

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 3.6Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 3.6 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • נגד 7.5 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-21 / C59739

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 7.5Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 7.5 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 10 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-20 / C410692

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 10Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 10 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 22 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-22 / C119288

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 22Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 22 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 39 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-23 / C119294

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 39Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 39 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 47 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-24 / C58604

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 47Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 47 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 68 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-25 / C119300

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 68Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 68 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 75 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-26 / C3352402

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 75Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 75 Ohm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 100 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-27 / C119304

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 100Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 100 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 130 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-28 / C3482538

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 130Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 130 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 150 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-29 / C58668

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 150Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 150 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 180 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-866 / C58665

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 180Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 180 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 220 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-30 / C410657

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 220Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 220 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 330 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-1308 / C119313

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 330Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 330 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 360 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-31 / C58649

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 360Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 360 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 470 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-32 / C58592

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 470Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 470 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 560 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-2902 / C58635

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 560Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 560 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 680 אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-33 / C119320

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 680Ohm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 680 Ohm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 1 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-34 / C119324

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 1KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 1 KOhm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 1.3 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-35 / C337167

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 1.3KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 1.3 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 1.8 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-36 / C58672

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 1.8KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 1.8 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 2.2 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-37 / C714002

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 2.2KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 2.2 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 3 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-38 / C58606

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 3KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 3 KOhm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 3.6 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-39 / C58655

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 3.6KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 3.6 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 3.9 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-40 / C58654

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 3.9KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 3.9 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 4.7 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-41 / C119339

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 4.7KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 4.7 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 5.1 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-2961 / C58591

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 5.1KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 5.1 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 5.6 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-42 / C58603

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 5.6KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 5.6 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 6.8 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-43 / C58600

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 6.8KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 6.8 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 8.2 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-44 / C2848599

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 8.2KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 8.2 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 10 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-45 / C57436

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 10KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 10 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 12 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-46 / C58670

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 12KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 12 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 22 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-47 / C58612

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 22KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 22 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 27 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-5528 / C58657

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 27KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 27 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 33 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-48 / C58607

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 33KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 33 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 39 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-49 / C58645

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 39KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 39 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 47 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-50 / C176519

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 47KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 47 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 56 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-51 / C337160

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 56KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 56 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 68 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-52 / C337161

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 68KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 68 KOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 100 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-53 / C119369

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 100KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 100 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 130 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-54 / C65456

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 130KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 130 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 150 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-55 / C58618

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 150KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 150 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 180 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-56 / C119372

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 180KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 180 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 220 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-57 / C58662

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 220KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 220 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 270 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-58 / C58659

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 270KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 270 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 330 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-59 / C58651

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 330KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 330 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 390 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-60 / C119379

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 390KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 390 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 470 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-61 / C58640

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 470KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 470 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 560 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-62 / C58636

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 560KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 560 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 680 קילו אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-63 / C58631

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 680KOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 680 KOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 1 מגה אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-64 / C58596

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 1MOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 1 MOhm הספק: 1/4 W דיו...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 2.7 מגה אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-65 / C2991790

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 2.7MOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 2.7 MOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.50 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 3.3 מגה אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-66

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 3.3MOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 3.3 MOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • נגד 4.7 מגה אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-67 / TE-A-2357

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 4.7MOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 4.7 MOhm הספק: 1/4 W ...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
 • נגד 10 מגה אוהם 1/4 וואט 1% דיוק

  מספר קטלוגי: 4P-68 / C136529

  זהו נגד סטנדרטי עם התנגדות של 10MOhm ומתאים לפרוייקטים בהם ההספק המתפתח על הנגד לא יעלה על 0.25W. התנגדות: 10 MOhm הספק: 1/4 W ד...

  מחיר כולל מע"מ: 0.30 ₪
  מלאי שלנו: מלאי ספק: (בדיקה)
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo