Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

ייצור ושירותים
מחלקות מוצרים
גלגלי שיניים 32P דלרין - Delrin 32P gears

גלגלי שיניים 32P דלרין - Delrin 32P gears

במחלקה זו תמצאו גלגלי שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשויים מדלרין (Delrin). גלגלי שיניים אלה נועדו להתקנה על רכזת שתחובר לציר.
מספר שיניים sort ascending פסיעת שיניים חומר קוטר ציר צורת ציר עובי קוטר חיצוני קוטר תמסורת מלאי מחיר Shopping cart
36 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.188" 1.1250" קיים במלאי 32.30 ₪
36 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.188" 1.1250" קיים במלאי 28.60 ₪
38 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.250" 1.1870" חסר במלאי, יוזמן מספק 33.20 ₪
38 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.250" 1.1875" חסר במלאי, יוזמן מספק 29.40 ₪
40 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.313" 1.2500" חסר במלאי, יוזמן מספק 34.10 ₪
40 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.313" 1.2500" חסר במלאי, יוזמן מספק 30.30 ₪
42 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.375" 1.3125" חסר במלאי, יוזמן מספק 34.90 ₪
42 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.375" 1.3125" חסר במלאי, יוזמן מספק 31.20 ₪
44 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.438" 1.3750" חסר במלאי, יוזמן מספק 35.80 ₪
44 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.438" 1.3750" חסר במלאי, יוזמן מספק 32.00 ₪
46 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.500" 1.4375" חסר במלאי, יוזמן מספק 36.60 ₪
46 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.500" 1.4375" חסר במלאי, יוזמן מספק 32.90 ₪
48 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.563" 1.5000" חסר במלאי, יוזמן מספק 37.50 ₪
48 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.563" 1.5000" חסר במלאי, יוזמן מספק 33.70 ₪
50 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.625" 1.5625" חסר במלאי, יוזמן מספק 38.40 ₪
50 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.625" 1.5625" חסר במלאי, יוזמן מספק 34.60 ₪
52 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.688" 1.6250" חסר במלאי, יוזמן מספק 35.50 ₪
52 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.688" 1.6250" חסר במלאי, יוזמן מספק 39.20 ₪
54 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.750" 1.6875" חסר במלאי, יוזמן מספק 36.40 ₪
54 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.750" 1.6875" חסר במלאי, יוזמן מספק 40.10 ₪
56 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.813" 1.7500" חסר במלאי, יוזמן מספק 37.30 ₪
56 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.813" 1.7500" חסר במלאי, יוזמן מספק 40.90 ₪
58 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.875" 1.8125" חסר במלאי, יוזמן מספק 41.90 ₪
58 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.875" 1.8125" חסר במלאי, יוזמן מספק 38.10 ₪
60 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 1.938" 1.8750" חסר במלאי, יוזמן מספק 39.00 ₪
60 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 1.938" 1.8750" חסר במלאי, יוזמן מספק 42.80 ₪
62 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.000" 1.9375" חסר במלאי, יוזמן מספק 39.90 ₪
62 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.000" 1.9375" חסר במלאי, יוזמן מספק 43.60 ₪
64 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.063" 2.0000" קיים במלאי 40.70 ₪
64 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.063" 2.0000" קיים במלאי 44.50 ₪
66 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.215" 2.0625" חסר במלאי, יוזמן מספק 41.60 ₪
66 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.125" 2.0625" חסר במלאי, יוזמן מספק 45.30 ₪
68 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.188" 2.1250" חסר במלאי, יוזמן מספק 42.40 ₪
68 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.188" 2.1250" חסר במלאי, יוזמן מספק 46.20 ₪
70 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.250" 2.1875" חסר במלאי, יוזמן מספק 43.30 ₪
70 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.250" 2.1875" חסר במלאי, יוזמן מספק 47.10 ₪
72 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.312" 2.2500" קיים במלאי 47.90 ₪
72 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.312" 2.2500" קיים במלאי 44.60 ₪
74 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.375" 2.3125" חסר במלאי, יוזמן מספק 45.00 ₪
74 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.375" 2.3125" חסר במלאי, יוזמן מספק 48.80 ₪
76 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.438" 2.3750" קיים במלאי 45.90 ₪
76 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.488" 2.3750" קיים במלאי 49.60 ₪
78 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.500" 2.4375" חסר במלאי, יוזמן מספק 46.70 ₪
78 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.500" 2.4375" חסר במלאי, יוזמן מספק 50.50 ₪
80 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.563" 2.5000" קיים במלאי 47.60 ₪
80 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.563" 2.5000" קיים במלאי 51.40 ₪
82 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.625" 2.5625" חסר במלאי, יוזמן מספק 52.20 ₪
82 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.625" 2.5625" חסר במלאי, יוזמן מספק 48.50 ₪
84 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.688" 2.6250" קיים במלאי 49.30 ₪
84 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.688" 2.6250" מלאי נמוך 53.10 ₪
86 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.750" 2.6875" חסר במלאי, יוזמן מספק 50.20 ₪
86 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.750" 2.6875" חסר במלאי, יוזמן מספק 53.90 ₪
88 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.813" 2.7500" חסר במלאי, יוזמן מספק 51.00 ₪
88 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.813" 2.7500" חסר במלאי, יוזמן מספק 54.80 ₪
90 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.875" 2.8125" חסר במלאי, יוזמן מספק 51.90 ₪
90 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.875" 2.8125" חסר במלאי, יוזמן מספק 55.70 ₪
92 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 2.938" 2.8750" חסר במלאי, יוזמן מספק 52.80 ₪
92 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 2.938" 2.8750" חסר במלאי, יוזמן מספק 56.50 ₪
94 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 3.000" 2.9375" חסר במלאי, יוזמן מספק 57.40 ₪
94 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 3.000" 2.9375" חסר במלאי, יוזמן מספק 53.70 ₪
96 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 3.063" 3.0000" חסר במלאי, יוזמן מספק 54.60 ₪
96 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 3.063" 3.0000" חסר במלאי, יוזמן מספק 58.20 ₪
98 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 3.125" 3.0625" חסר במלאי, יוזמן מספק 55.40 ₪
98 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 3.125" 3.0625" חסר במלאי, יוזמן מספק 59.10 ₪
100 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.125" 3.188" 3.1250" חסר במלאי, יוזמן מספק 56.30 ₪
100 32DPI Delrin 12.7 מ"מ (1/2") 0.1875" 3.188" 3.1250" חסר במלאי, יוזמן מספק 60.00 ₪
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
  • Arduino Logo
  • SparkFun Logo
  • Pololu Logo
  • ServoCity Logo
  • Actobotics Logo
  • Makeblock Logo
  • WaveShare Logo