Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

ייצור ושירותים
מחלקות מוצרים

ספייסרים מפליז עם הברגה Brass spacers M3

במחלקה זו תמצאו ספייסרים (Spacers) עשויים מפליז (Brass) עם הברגה M3.
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 6+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 6+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3653

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 6 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.אור...

  0.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 8+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 8+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2912

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 8 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.אור...

  0.80 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 10+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 10+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2913

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 10 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  0.90 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 12+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 12+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2914

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 12 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  0.90 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 15+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 15+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2915

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 15 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  1.30 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 20+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 20+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2916

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 20 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  1.60 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 25+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 25+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2917

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 25 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  1.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 30+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 30+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2918

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 30 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  2.40 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 40+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 40+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2919

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 40 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  3.10 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 50+6 מ"מ

  ספייסר פליז זכר/נקבה M3 - אורך 50+6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2920

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 50 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בצד אחד וזכר בצד השני.אורך ההברגה בצד הזכר הוא 6 מ"מ.או...

  3.60 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 6 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 6 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3652

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 6 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff באנ...

  0.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 8 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 8 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2903

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 8 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff באנ...

  0.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 10 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 10 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2904

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 10 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  0.80 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 12 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 12 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2905

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 12 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  0.80 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 15 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 15 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2906

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 15 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  1.10 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 20 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 20 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2907

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 20 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  1.40 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 25 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 25 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2908

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 25 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  1.50 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 30 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 30 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2909

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 30 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  2.30 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 40 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 40 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2910

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 40 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  2.80 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 50 מ"מ

  ספייסר פליז נקבה/נקבה M3 - אורך 50 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-2911

  זהו ספייסר בצורת משושה באורך 50 מ"מ העשוי מפליז עם הברגת M3 נקבה בשני הצדדים.חלק זה נקרא לפעמים גם כאום ארוך או כ-StandOff בא...

  3.20 ₪
  מלאי:
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • Actobotics Logo
 • Makeblock Logo
 • WaveShare Logo