facebook pixel גלגלי שיניים - קטלוג - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

גלגלי שיניים

במחלקה זו תמצאו סוגים שונים של גלגלי שיניים להעברת כח סיבובי.
 • גלגל שיניים 20P לציר 6.35 מ"מ, 75 מעלות, פלדה - 26 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-164399 / SC-615460

  זהו גלגל שיניים בעל 26 שיניים עם פסיעה (pitch) של 20P העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצאות ב-75 ...

  מחיר כולל מע"מ: 58.50 ₪
  46.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P לציר 4 מ"מ, 15 מעלות, פליז - 16 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4324 / SC-615436

  זהו גלגל שיניים בעל 16 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). השיניים של גלגל זה נמצאות ב-15 מעלות לציר, בשילוב עם גל...

  מחיר כולל מע"מ: 50.40 ₪
  39.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P לציר 5 מ"מ, 15 מעלות, פליז - 16 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4325 / SC-615438

  זהו גלגל שיניים בעל 16 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). השיניים של גלגל זה נמצאות ב-15 מעלות לציר, בשילוב עם גל...

  מחיר כולל מע"מ: 46.80 ₪
  36.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P לציר 6 מ"מ, 15 מעלות, פליז - 16 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4326 / SC-615440

  זהו גלגל שיניים בעל 16 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). השיניים של גלגל זה נמצאות ב-15 מעלות לציר, בשילוב עם גל...

  מחיר כולל מע"מ: 50.40 ₪
  39.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P לציר 6.35 מ"מ, 15 מעלות, פליז - 16 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4327 / SC-615442

  זהו גלגל שיניים בעל 16 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). השיניים של גלגל זה נמצאות ב-15 מעלות לציר, בשילוב עם גל...

  מחיר כולל מע"מ: 50.40 ₪
  39.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 56 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4389 / SC-RHA32-26-56

  זהו גלגל שיניים בעל 56 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 32.60 ₪
  25.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 64 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4393 / SC-RHA32-26-64

  זהו גלגל שיניים בעל 64 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 40.70 ₪
  28.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 72 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4397 / SC-RHA32-26-72

  זהו גלגל שיניים בעל 72 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 44.60 ₪
  30.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 76 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4399 / SC-RHA32-26-76

  זהו גלגל שיניים בעל 76 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 45.90 ₪
  31.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4401 / SC-RHA32-26-80

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 47.60 ₪
  32.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 1/8", דלרין - 84 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4403 / SC-RHA32-26-84

  זהו גלגל שיניים בעל 84 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.125" (3.175 מ"מ). גלגל שיניים זה מי...

  מחיר כולל מע"מ: 49.30 ₪
  33.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 3/16", דלרין - 72 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4430 / SC-RHA32-36-72

  זהו גלגל שיניים בעל 72 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.1875" (4.7625 מ"מ). גלגל שיניים זה ...

  מחיר כולל מע"מ: 47.90 ₪
  32.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 3/16", דלרין - 76 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4432 / SC-RHA32-36-76

  זהו גלגל שיניים בעל 76 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.1875" (4.7625 מ"מ). גלגל שיניים זה ...

  מחיר כולל מע"מ: 49.60 ₪
  34.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 3/16", דלרין - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4434 / SC-RHA32-36-80

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.1875" (4.7625 מ"מ). גלגל שיניים זה ...

  מחיר כולל מע"מ: 51.40 ₪
  35.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, עובי 3/16", דלרין - 84 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4436 / SC-RHA32-36-84

  זהו גלגל שיניים בעל 84 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin) בעובי 0.1875" (4.7625 מ"מ). גלגל שיניים זה ...

  מחיר כולל מע"מ: 53.10 ₪
  36.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.25", דלרין - 28 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4461 / SC-SPBD32-34-28

  זהו גלגל שיניים בעל 28 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). רוחב הכולל של גלגל השיניים (ערך G בשרטוט המצורף) הוא ...

  מחיר כולל מע"מ: 26.40 ₪
  20.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.25", דלרין - 40 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4465 / SC-SPBD32-34-40

  זהו גלגל שיניים בעל 40 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). רוחב הכולל של גלגל השיניים (ערך G בשרטוט המצורף) הוא ...

  מחיר כולל מע"מ: 30.20 ₪
  23.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.25", דלרין - 56 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4469 / SC-SPBD32-34-56

  זהו גלגל שיניים בעל 56 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). רוחב הכולל של גלגל השיניים (ערך G בשרטוט המצורף) הוא ...

  מחיר כולל מע"מ: 35.30 ₪
  27.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.25", דלרין - 60 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4470 / SC-SPBD32-34-60

  זהו גלגל שיניים בעל 60 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). רוחב הכולל של גלגל השיניים (ערך G בשרטוט המצורף) הוא ...

  מחיר כולל מע"מ: 36.50 ₪
  28.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.5", אלומיניום - 64 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4450 / SC-615194

  זהו גלגל שיניים בעל 64 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.5", אלומיניום - 72 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4451 / SC-615198

  זהו גלגל שיניים בעל 72 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.5", אלומיניום - 76 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4452 / SC-615202

  זהו גלגל שיניים בעל 76 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.5", אלומיניום - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4453 / SC-615206

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 0.5", אלומיניום - 84 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4454 / SC-615210

  זהו גלגל שיניים בעל 84 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 81.90 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 1", אלומיניום - 76 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4445 / SC-615222

  זהו גלגל שיניים בעל 76 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר 1", אלומיניום - 84 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4446 / SC-615226

  זהו גלגל שיניים בעל 84 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מאלומיניום בעובי 0.25" (6.35 מ"מ). חלק הפנימי של הגלגל כורסם...

  מחיר כולל מע"מ: 76.10 ₪
  59.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4549 / SC-RSA32-2HS-20

  זהו גלגל שיניים בעל 20 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 30.30 ₪
  20.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 26 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4552 / SC-RSA32-2HS-26

  זהו גלגל שיניים בעל 26 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 32.90 ₪
  22.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 28 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4553 / SC-RSA32-2HS-28

  זהו גלגל שיניים בעל 28 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 33.70 ₪
  23.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4554 / SC-RSA32-2HS-30

  זהו גלגל שיניים בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 34.60 ₪
  23.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 32 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4555 / SC-RSA32-2HS-32

  זהו גלגל שיניים בעל 32 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 35.50 ₪
  24.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, דלרין - 40 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4557 / SC-RSA32-2HS-40

  זהו גלגל שיניים בעל 40 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מדלרין (Delrin). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים ...

  מחיר כולל מע"מ: 39.00 ₪
  26.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, פליז - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4521 / SC-615282

  זהו גלגל שיניים בעל 20 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של...

  מחיר כולל מע"מ: 58.50 ₪
  46.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, פליז - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4522 / SC-615286

  זהו גלגל שיניים בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של...

  מחיר כולל מע"מ: 58.50 ₪
  46.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים 32P, ציר C1-24T, פליז - 32 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-4523 / SC-615290

  זהו גלגל שיניים בעל 32 שיניים עם פסיעה (pitch) של 32P העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של...

  מחיר כולל מע"מ: 58.50 ₪
  46.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD0.8 לציר 1/4", 45 מעלות, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830168 / SC-2317-0250-0024

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD0.8 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצ...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD0.8 לציר 4 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830169 / SC-2317-0004-0024

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD0.8 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצ...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD0.8 לציר 5 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830170 / SC-2317-0005-0024

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD0.8 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצ...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD0.8 לציר 6 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830171 / SC-2317-0006-0024

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD0.8 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצ...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD0.8 לציר REX 8 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830172 / SC-2317-4008-0024

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD0.8 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצ...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD1.25 לציר 6 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371486 / SC-2315-1006-0030

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD1.25 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמ...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD1.25 לציר REX 8 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371487 / SC-2315-4008-0030

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD1.25 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמ...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים Miter MOD1.25 לציר REX 8 מ"מ, 45 מעלות, פלדה - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-954873 / SC-2319-4008-0030

  זהו גלגל שיניים Miter בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD1.25 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים. שטח המגע הגדול בין שני גלגלי...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 12 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371456 / SC-2305-0025-0012

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 12 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371457 / SC-2305-0025-0015

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 15 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371458 / SC-2305-0025-0020

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 20 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371459 / SC-2305-0025-0024

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 24 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371460 / SC-2305-0025-0030

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 30 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר 3F-25T, פליז - 40 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371461 / SC-2305-0025-0040

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 40 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר 3F בעל 25 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 12 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371450 / SC-2305-0024-0012

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 12 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371451 / SC-2305-0024-0015

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 15 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371452 / SC-2305-0024-0020

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 20 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371453 / SC-2305-0024-0024

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 24 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371454 / SC-2305-0024-0030

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 30 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD 0.8, ציר C1-24T, פליז - 40 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371455 / SC-2305-0024-0040

  זהו גלגל שיניים MOD 0.8 בעל 40 שיניים העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד להתלבש על ציר C1 בעל 24 שיניים של מנועי סרוו מחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  57.42 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 1/4" עגול, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830175 / SC-2303-0250-0024

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 1/4&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 3 מ"מ עגול, פלדה - 12 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-601530 / SC-2303-0003-0012

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 12 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים או בצורת...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 4 מ"מ עגול, פלדה - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-830174 / SC-2303-0004-0015

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 15 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 4 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 5 מ"מ עגול, פלדה - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-601531 / SC-2303-0005-0015

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 15 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים או בצורת...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ בצורת D, פלדה - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-395510 / SC-2303-1006-0020

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 20 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 6 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ בצורת D, פלדה - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371491 / SC-2303-1006-0030

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 6 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ בצורת D, פליז - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371488 / SC-2301-0006-0015

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 15 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 6 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ בצורת D, פליז - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371490 / SC-2301-0006-0024

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 6 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  38.90 ₪
  מלאי שלנו:
  חסר במלאי (הסבר)
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ, פליז - 15 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371492 / SC-2304-0006-0015

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 15 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים בקוטר של...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ, פליז - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371493 / SC-2304-0006-0020

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 20 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים בקוטר של...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ, פליז - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371494 / SC-2304-0006-0024

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים בקוטר של...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 6 מ"מ, פליז - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371495 / SC-2304-0006-0030

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפליז (Brass). גלגל שיניים זה מיועד לצירים עגולים בקוטר של...

  מחיר כולל מע"מ: 51.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 8 מ"מ בצורת REX, פלדה - 20 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371496 / SC-2303-4008-0020

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 20 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 8 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 8 מ"מ בצורת REX, פלדה - 24 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371497 / SC-2303-4008-0024

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 24 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 8 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 8 מ"מ בצורת REX, פלדה - 30 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371498 / SC-2303-4008-0030

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 30 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 8 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 8 מ"מ בצורת REX, פלדה - 36 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371499 / SC-2303-4008-0036

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 36 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 8 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 68.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8 לציר 8 מ"מ בצורת REX, פלדה - 40 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371500 / SC-2303-4008-0040

  זהו גלגל שיניים קטן בעל 40 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלדה (Steel). גלגל שיניים זה מיועד לצירים בקוטר של 8 מ&qu...

  מחיר כולל מע"מ: 68.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 100 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371506 / SC-2302-0014-0100

  זהו גלגל שיניים בעל 100 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 105 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371507 / SC-2302-0014-0105

  זהו גלגל שיניים בעל 105 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 102.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 108 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371508 / SC-2302-0014-0108

  זהו גלגל שיניים בעל 108 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 108.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 48 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371501 / SC-2302-0014-0048

  זהו גלגל שיניים בעל 48 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 57.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 60 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371502 / SC-2302-0014-0060

  זהו גלגל שיניים בעל 60 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 63.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371503 / SC-2302-0014-0080

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 70.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 90 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371504 / SC-2302-0014-0090

  זהו גלגל שיניים בעל 90 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 83.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, אלומיניום - 96 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371505 / SC-2302-0014-0096

  זהו גלגל שיניים בעל 96 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 89.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 100 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-990243 / SC-2312-0414-0100

  זהו גלגל שיניים בעל 100 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחב...

  מחיר כולל מע"מ: 39.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 45 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560491 / SC-2312-0414-0045

  זהו גלגל שיניים בעל 45 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 20.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 46 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560492 / SC-2312-0414-0046

  זהו גלגל שיניים בעל 46 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 21.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 48 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560493 / SC-2312-0414-0048

  זהו גלגל שיניים בעל 48 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 22.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 50 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560494 / SC-2312-0414-0050

  זהו גלגל שיניים בעל 50 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 22.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 52 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560495 / SC-2312-0414-0052

  זהו גלגל שיניים בעל 52 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 23.30 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 54 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560496 / SC-2312-0414-0054

  זהו גלגל שיניים בעל 54 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 24.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 56 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560497 / SC-2312-0414-0056

  זהו גלגל שיניים בעל 56 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 24.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 58 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560498 / SC-2312-0414-0058

  זהו גלגל שיניים בעל 58 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 25.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 60 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560499 / SC-2312-0414-0060

  זהו גלגל שיניים בעל 60 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 26.10 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 62 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560500 / SC-2312-0414-0062

  זהו גלגל שיניים בעל 62 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 26.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 64 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560501 / SC-2312-0414-0064

  זהו גלגל שיניים בעל 64 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 27.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 66 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560502 / SC-2312-0414-0066

  זהו גלגל שיניים בעל 66 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 28.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 68 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560503 / SC-2312-0414-0068

  זהו גלגל שיניים בעל 68 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 28.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 70 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560504 / SC-2312-0414-0070

  זהו גלגל שיניים בעל 70 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 29.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 72 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560505 / SC-2312-0414-0072

  זהו גלגל שיניים בעל 72 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 30.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 74 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-560506 / SC-2312-0414-0074

  זהו גלגל שיניים בעל 74 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 30.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-990240 / SC-2312-0414-0080

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 33.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 90 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-990241 / SC-2312-0414-0090

  זהו גלגל שיניים בעל 90 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 36.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 14 מ"מ, פלסטיק - 96 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-990242 / SC-2312-0414-0096

  זהו גלגל שיניים בעל 96 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מפלסטיק (Acetal) בעובי 4 מ"מ. גלגל שיניים זה מיועד להתחבר...

  מחיר כולל מע"מ: 38.50 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 100 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371512 / SC-2302-0032-0100

  זהו גלגל שיניים בעל 100 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 105 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371513 / SC-2302-0032-0105

  זהו גלגל שיניים בעל 105 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 102.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 108 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371514 / SC-2302-0032-0108

  זהו גלגל שיניים בעל 108 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעוב...

  מחיר כולל מע"מ: 108.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 80 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371509 / SC-2302-0032-0080

  זהו גלגל שיניים בעל 80 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 70.20 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 90 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371510 / SC-2302-0032-0090

  זהו גלגל שיניים בעל 90 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 83.00 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD0.8, ציר 32 מ"מ, אלומיניום - 96 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371511 / SC-2302-0032-0096

  זהו גלגל שיניים בעל 96 שיניים עם פסיעה (pitch) של Module 0.8 העשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ. חלק הפנימי של הגלגל כורסם עד לעובי...

  מחיר כולל מע"מ: 89.40 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD1.5 לציר 14 מ"מ, 20 מעלות, פלדה - 28 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371483 / SC-2307-0014-0028

  זהו גלגל שיניים בעל 28 שיניים עם פסיעה Module1.5 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצאות ב-20 מעלות...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD1.5 לציר 6 מ"מ, 20 מעלות, פלדה - 14 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371484 / SC-2306-1006-0014

  זהו גלגל שיניים בעל 14 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD1.5 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצאות ב-...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD1.5 לציר REX 8 מ"מ, 20 מעלות, פלדה - 14 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-371485 / SC-2306-4008-0014

  זהו גלגל שיניים בעל 14 שיניים עם פסיעה (pitch) של MOD1.5 העשוי מפלדה כדי לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. השיניים של גלגל זה נמצאות ב-...

  מחיר כולל מע"מ: 95.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים MOD1.5 משופע לציר 6 מ"מ בצורת D - ערכה 2:1

  מספר קטלוגי: 4P-848757 / SC-3204-0002-0001

  זוהי ערכה ליצירת תמסורת בזווית של 90 מעלות ביחס של 2:1. הערכה כוללת שני גלגלי שיניים MOD1.5 משופעים, אחד עם 28 שיניים המתאים לתבני...

  מחיר כולל מע"מ: 159.70 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים חלזוני ל-goBILDA, ציר 6 מ"מ D, ערכה עם יחס העברה 1:28

  מספר קטלוגי: 4P-830173 / SC-3204-0001-0003

  זוהי ערכה של גלגלי שיניים חלזוניים (Worm gear) עם פסיעה Module1.25 המספקים יחס העברה של 1:28. גלגל שיניים הגלילי עשוי מפלדה ומתאי...

  מחיר כולל מע"מ: 191.60 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים חלזוני ל-goBILDA, ציר 8 מ"מ REX, ערכה עם יחס העברה 1:28

  מספר קטלוגי: 4P-683361 / SC-3204-0001-0002

  זוהי ערכה של גלגלי שיניים חלזוניים (Worm gear) עם פסיעה Module1.25 המספקים יחס העברה של 1:28. גלגל שיניים הגלילי עשוי מפלדה ומתאי...

  מחיר כולל מע"מ: 228.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • גלגל שיניים חלזוני לציר 6.35 מ"מ, פלדה - מתאים לגלגל 27 שיניים

  מספר קטלוגי: 4P-164403 / SC-615462

  זהו גלגל שיניים חלזוני (Worm gear) עשוי מפלדה ומתאים לציר 1/4" (6.35 מ"מ) משני צידיו. בצירוף עם גלגל שיניים חלזוני בעל ...

  מחיר כולל מע"מ: 46.80 ₪
  36.80 ₪
  מלאי שלנו:
 • פס משונן MOD0.8 באורך 320 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-892024 / SC-2311-0001-0118

  זהו פס משונן באורך 320 מ"מ עם 118 שיניים בעלי פסיעה המתאימה לגלגל שיניים MOD0.8. הפס עשוי מחומר פלסטי דלרין (Delrin) בעובי 4 ...

  מחיר כולל מע"מ: 53.90 ₪
  מלאי שלנו:
 • רכזת מתהדקת לתבנית חורים 0.575" לציר 1/4" (6.35 מ"מ) בצורת D - לגלגל שיניים משופע

  מספר קטלוגי: 4P-164400 / SC-545309

  זוהי רכזת לצירים בצורת D בקוטר 1/4" (6.35 מ"מ) המתהדקת סביב הציר המיועדת לחיבור של גלגל שיניים 20P בזווית של 75 מעלות לצ...

  מחיר כולל מע"מ: 41.70 ₪
  32.80 ₪
  מלאי שלנו:
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • goBILDA Logo
 • Actobotics Logo
 • SeeedStudio Logo
 • WaveShare Logo