Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

ייצור ושירותים
מחלקות מוצרים

פרופיל אלומיניום Aluminum beams 8x24

במחלקה זו תמצאו פרופילים מאלומיניום (Aluminum beams) של Makeblocks במידות של 8 על 24 מ"מ באורכים שונים.
הפרופילים מותאמים לחיבור בעזרת ברגים עם הבגת M4.
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - ערכה של 10 יחידות 5 סוגים קצרים

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - ערכה של 10 יחידות 5 סוגים קצרים

  מספר קטלוגי: 4P-3627 / MB-95000

  זו היא ערכה של פרופילי אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורכים קצרים שונים.הפרופילים מצופים בצבע כחול בתהליך כ...

  172.00 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - ערכה של 8 יחידות 4 סוגים בינוניים

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - ערכה של 8 יחידות 4 סוגים בינוניים

  מספר קטלוגי: 4P-3628 / MB-95002

  זו היא ערכה של פרופילי אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורכים בינוניים שונים.הפרופילים מצופים בצבע כחול בתהלי...

  229.30 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 16 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 16 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3557 / MB-60000

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 16 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  6.40 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 32 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 32 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3558 / MB-60004

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 32 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  11.30 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 48 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 48 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3559 / MB-60008

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 48 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  12.90 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 64 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 64 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3560 / MB-60012

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 64 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  14.50 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 80 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 80 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3561 / MB-60016

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 80 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  16.10 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 96 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 96 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3562 / MB-60020

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 96 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים ...

  20.90 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 112 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 112 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3563 / MB-60024

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 112 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  24.10 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 128 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 128 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3564 / MB-60028

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 128 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  25.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 144 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 144 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3565 / MB-60032

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 144 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  27.30 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 160 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 160 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3566 / MB-60036

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 160 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  30.50 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 176 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 176 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3567 / MB-60040

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 176 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  32.10 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 192 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 192 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3568 / MB-60044

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 192 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  33.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 320 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 320 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-5432 / MB-60076

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 320 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  41.70 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 336 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 336 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-5433 / MB-60080

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 336 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  44.90 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 400 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 400 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-5434 / MB-60096

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 400 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  57.80 ₪
  מלאי:
 • תמונה של מוצר פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 496 מ"מ

  פרופיל אלומיניום 8x24 מ"מ - אורך 496 מ"מ

  מספר קטלוגי: 4P-3569 / MB-60120

  פרופיל אלומיניום של חברת Makeblock במידות 8 על 24 מ"מ באורך 496 מ"מ.הפרופיל מצופה בצבע כחול בתהליך כימי.המרחק בין החורים...

  64.20 ₪
  מלאי:
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
 • Arduino Logo
 • SparkFun Logo
 • Pololu Logo
 • ServoCity Logo
 • Actobotics Logo
 • Makeblock Logo
 • WaveShare Logo