facebook pixel מדריך: ספריה - Ethernet - פונקציית ()maintain - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

ספריה - Ethernet - פונקציית ()maintain


2022-06-14 13:01:11
פונקציית ()Ethernet.maintain מאפשרת חידוש של כתובת ה-IP שהושגה משרת DHCP.
כשכתובת IP מושגת משרת DHCP, השרת "משכיר" (lease) את הכתובת להתקן לזמן קצוב. עם פונקציית ()Ethernet.maintain אפשר לבקש חידוש של הכתובת משרת ה-DHCP. תלוי איך הרשת שלכם מוגדרת, ההתקן יכול לקבל את אותה הכתובת, כתובת חדשה או בכלל לא לקבל כתובת.

תוכלו לקרוא לפונקציה זו בכל קצב שתרצו, היא תשלח בקשת שכירות (lease) רק כשצריך, בכל המקרים האחרים היא לא תעשה כלום ותחזיר 0. הדרך הפשוטה ביותר היא לקרוא לפונקציה בכל קריאה לפונקציית ()loop, אבל בתדירות נמוכה זה גם בסדר. אם לא תקראו לפונקציה זו בכלל או תקראו בקצב משמעותית נמוך מפעם בשניה יגרום לאי-חידוש של הכתובת בזמן, כפי שפרוטוקול DHCP דורש זאת, מה שיובל לשימוש בכתובת IP שההתקן קיבל מעבר לזמן המוקצה לו. הדבר לא בהכרח יגרום לבעיה מיידית, אבל כששרת ה-DHCP יקצה את אותה הכתובת להתקן אחר, אז בוודאות יהיו בעיות.

פונקציית ()Ethernet.maintain נוספה לסביבת הפיתוח בגרסה 1.0.1


תחביר

קוד: בחר הכל
Ethernet.maintain();

פרמטרים:
אין.

הפונקציה מחזירה byte עם ערכים הבאים:
  • 0 - לא קרה כלום
  • 1 - חידוש הכתובת נכשל
  • 2 - חידוש הכתובת הצליח
  • 3 - הצמדת כתובת חדשה נכשלה
  • 4 - הצמדת כתובת חדשה הצליחה


ראו גם:

Ethernet

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()Ethernet.begin לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.