facebook pixel מדריך: ספריה - Ethernet - פונקציית ()UDP.stop - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

ספריה - Ethernet - פונקציית ()UDP.stop


2022-06-14 13:13:20
פונקציית ()UDP.stop מנתקת את הקשר עם השרת ומשחררת את כל המשאבים שהיו בשימוש לצורך תקשורת UDP.


תחביר

קוד: בחר הכל
EthernetUDP.stop();

פרמטרים:
אין.

פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


ראו גם:

Ethernet

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()UDP.stop לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.