facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - if...else - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - if...else


2022-06-14 11:35:12
פקודות if/else מאפשרות שליטה טובה יותר על זרימת ביצוע התוכניות בהשוואה לפקודת ה-if הבסיסית ע"י האפשרות של קיבוץ מספר בדיקות יחד. לדוגמה, אפשר לבדוק את כניסה האנלוגית ולבצע פעולה אחת אם הקלט יהיה נמוך מ-500 ופעולה אחרת אם הוא יהיה גבוהה או שווה ל-500. הקוד במקרה כזה יראה כך:
קוד: בחר הכל
if (pinFiveInput < 500)
{
    // action A
}
else
{
    // action B
}


ה-else יכול להקדים if של בדיקה נוספת ובכך לאפשר ביצוע מספר בדיקות באותו הזמן.
כל בדיקה תתקדם להבאה בתור עד שאחד התנאים לא יתקיים. כאשר נמצאה הבדיקה עם תנאי שמתקיים, הקוד בסוגריים המסולסלות המשויך אליה יתבצע והתוכנית תדלג על כל שאר המבנה של פקודות ה-if/else. כאשר אף תנאי של הבדיקות לא מתקיים, התוכנית תבצע את ה-else ברירת מחדל, אם קיים (בדרך כלל האחרון בשרשרת).
שימו לב שאפשר להשתמש בפקודות ה-else if גם ללא פקודת ה-else האחרונה. אין מגבלה על כמות ה-else if שאפשר להשתמש בהם.
קוד: בחר הכל
if (pinFiveInput < 500)
{
    // do Thing A
}
else if (pinFiveInput >= 1000)
{
    // do Thing B
}
else
{
    // do Thing C
}


דרך נוספת לממש הסתעפות של בדיקות היא בעזרת פקודות switch/case.


ראו גם:

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של if/else לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.