facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - פסיקות - ()noInterrupts - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - פסיקות - ()noInterrupts


2022-06-14 09:50:59
פונקציית ()noInterrupts משביתה את הטיפול בפסיקות (אפשר לאפשר אותן שוב ע"י ()interrupts). פסיקות מאפשרות לתהליכים חשובים מסוימים להתבצע ברקע והן מאופשרות כברירת המחדל. חלק מהדברים לא יעבדו כשהפסיקות מושבתות ומידע שמגיע דרך תקשורת טורית יכול ללכת לאיבוד. מצד שני, הפסיקות יכולות להשפיע קצת על תזמון של ביצוע תהליכים ואפשר לבטל אותן לקטעים קריטיים של הקוד.


תחביר

קוד: בחר הכל
noInterrupts();

פרמטרים:
אין.

פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


דוגמה

קוד: בחר הכל
void setup() {}

void loop()
{
  noInterrupts();
  // critical, time-sensitive code here
  interrupts();
  // other code here
}ראו גם:

()interrupts

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()noInterrupts לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.