facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - מספרים אקראיים - ()randomSeed - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - מספרים אקראיים - ()randomSeed


2022-06-14 09:48:02
פונקציית ()randomSeed מאתחלת את מנגנון ייצור המספרים הפסאודו-אקראיים (pseudo-random) וגורמת למנגנון להתחיל מנקודה מסוימת בתוך רצף המספרים. הרצף הוא מאוד ארוך ואקראי, אבל תמיד נשאר זהה.

אם חשוב שרצף המספרים שתקבלו מפונקציית ()random יהיו שונים בכל פעם שתריצו את התוכנית, השתמשו בפונקציית ()randomSeed כדי לאתחל את המנגנון עם איזה שהוא ערך אקראי, כמו למשל קריאה ל-()analogRead על קו לא מחובר.

מנגד, אם אתם צריכים שהרצף תמיד יהיה זהה, תוכלו לקרוא ל-()randomSeed עם ערך קבוע לפני הקריאות ל-()random.


תחביר

קוד: בחר הכל
randomSeed(seed);

פרמטרים:
seed - מספר המאתחל את הרצף, מסוג int או long

פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


דוגמה

קוד: בחר הכל
long randNumber;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
}

void loop(){
  randNumber = random(300);
  Serial.println(randNumber);

  delay(50);
}ראו גם:

()random

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()randomSeed לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.