facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - תקשורת - ()Serial.begin - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - תקשורת - ()Serial.begin


2022-06-14 09:38:52
פונקציית ()begin מגדירה את מהירות התקשורת של הערוץ בסיביות לשנייה (baud rate). כדי לתקשר עם המחשב השתמשו באחד מהערכים הבאים: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, או 115200. אתם יכולים לציין גם מהירויות שונות, לדוגמה אם אתם מתקשרים דרך קווים 0 ו-1 עם איזה שהוא רכיב חומרתי שדורש קצבים אחרים.

הפרמטר השני של הפונקציה מגדיר את כמות הסיביות לנתונים, בדיקת נכונות המידע וסימון סיום המידע (Data, parity, stop bits) המאפיינות את ערוץ התקשורת. כברירת המחדל הערוץ ישתמש במאפיינים של 8 סיביות למידע, ללא בדיקה וסיבית אחת לסיום.


תחביר

קוד: בחר הכל
Serial.begin(speed);
Serial.begin(speed, config);

Arduino Mega only:
Serial1.begin(speed);
Serial2.begin(speed);
Serial3.begin(speed);
Serial1.begin(speed, config);
Serial2.begin(speed, config);
Serial3.begin(speed, config);

פרמטרים:
speed - מהירות בסיביות לשניה (baud), מסוג long
config - מגדיר את מאפייני הערוץ. יכול להיות אחד מהקבועים הבאים:
 • SERIAL_5N1
 • SERIAL_6N1
 • SERIAL_7N1
 • SERIAL_8N1 - ברירת המחדל
 • SERIAL_5N2
 • SERIAL_6N2
 • SERIAL_7N2
 • SERIAL_8N2
 • SERIAL_5E1
 • SERIAL_6E1
 • SERIAL_7E1
 • SERIAL_8E1
 • SERIAL_5E2
 • SERIAL_6E2
 • SERIAL_7E2
 • SERIAL_8E2
 • SERIAL_5O1
 • SERIAL_6O1
 • SERIAL_7O1
 • SERIAL_8O1
 • SERIAL_5O2
 • SERIAL_6O2
 • SERIAL_7O2
 • SERIAL_8O2

פונקציה זו לא מחזירה ערכים.

דוגמה

קוד: בחר הכל
void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}

void loop() {}


דוגמה ל-Arduino Mega

קוד: בחר הכל
// Arduino Mega using all four of its Serial ports
// (Serial, Serial1, Serial2, Serial3),
// with different baud rates:

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(38400);
  Serial2.begin(19200);
  Serial3.begin(4800);

  Serial.println("Hello Computer");
  Serial1.println("Hello Serial 1");
  Serial2.println("Hello Serial 2");
  Serial3.println("Hello Serial 3");
}

void loop() {}ראו גם:

()end
()available
()read
()peek
()flush
()print
()println
()write
()SerialEvent

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()begin לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.