facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - טריגונומטריה - ()sin - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - טריגונומטריה - ()sin


2022-06-14 09:56:06
פונקציית ()sin מחשבת סינוס (sinus) של זווית (ברדיאנים - rad). התוצאה תהיה בין 1 למינוס 1.


תחביר

קוד: בחר הכל
sin(rad);

פרמטרים:
rad - זווית ברדיאנים (rad), מסוג float

הפונקציה מחזירה את חישוב הסינוס (sinus) של הזווית. ערך המוחזר הוא מסוג double.


ראו גם:

()cos
()tan
double
float

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()sin לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.