facebook pixel מנועים - Motors - מנועי DC מיקרו - עמוד 1 - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים,
במהלך חג השבועות, ביום שלישי ורביעי (11-12/06) המחסן יהיה סגור.
נחזור לפעילות מלאה ביום חמישי (13/06).
חג שמח!

מנועי DC מיקרו

מנועי DC מיקרו

במחלקה זו תמצאו מנועים קטנים בעלי תמסורת מתכתית להורדת המהירות והגברת כח סיבוב. לחלק מהמנועים יש ציר אחורי כהכנה לבניית מקודד (Encoder) לבקרת המהירות. תוכלו להשתמש בבקר למנועי DC כדי לספק את הזרם הדרוש להפעלת המנוע. במחלקת מחזיקי המנוע תוכלו למצוא את הרכיבים הדרושים להרכבת המנוע בפרוייקט.
מהירות סיבוב sort ascending דגם מנוע יחס העברה מקודד מתח עבודה זרם זרם תקיעה כח סיבוב מלאי מחיר עגלת הקניות
13 rpm LP 1000:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 5.5 kg-cm 163.30 ₪
13 rpm LP 1000:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 5.5 kg-cm 168.90 ₪
22 rpm MP 1000:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 6.5 kg-cm 152.01 ₪
22 rpm MP 1000:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 6.5 kg-cm 146.97 ₪
31 rpm HP 1000:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 12 kg-cm 163.30 ₪
31 rpm HP 1000:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 12 kg-cm 152.01 ₪
33 rpm HPCB 1000:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 11 kg-cm 162.18 ₪
33 rpm HPCB 1000:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 11 kg-cm 174.50 ₪
35 rpm HPCB 1000:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 10 kg-cm 180.20 ₪
35 rpm HPCB 1000:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 10 kg-cm 157.05 ₪
45 rpm LP 298:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 2.0 kg-cm 112.50 ₪
45 rpm LP 298:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 2.0 kg-cm 118.20 ₪
54 rpm LP 250:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.7 kg-cm 112.50 ₪
54 rpm LP 250:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.7 kg-cm 118.20 ₪
65 rpm LP 210:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.6 kg-cm 112.50 ₪
65 rpm LP 210:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.6 kg-cm 106.38 ₪
73 rpm MP 298:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 2.4 kg-cm 106.38 ₪
73 rpm MP 298:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 2.4 kg-cm 112.50 ₪
88 rpm MP 250:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 2.2 kg-cm 106.38 ₪
88 rpm MP 250:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 2.2 kg-cm 101.25 ₪
90 rpm LP 150:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.1 kg-cm 112.50 ₪
90 rpm LP 150:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 1.1 kg-cm 106.38 ₪
100 rpm HP 298:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 4.0 kg-cm 112.50 ₪
100 rpm HP 298:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 4.0 kg-cm 118.20 ₪
100 rpm MP 210:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 1.7 kg-cm 106.38 ₪
100 rpm MP 210:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 1.7 kg-cm 101.25 ₪
110 rpm HPCB 298:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 3.4 kg-cm 119.07 ₪
110 rpm HPCB 300:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 3.3 kg-cm 132.30 ₪
110 rpm HPCB 298:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 3.4 kg-cm 114.03 ₪
110 rpm HPCB 298:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 3.3 kg-cm 114.03 ₪
120 rpm HP 250:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 3.4 kg-cm 112.50 ₪
120 rpm HP 250:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 3.4 kg-cm 106.38 ₪
130 rpm LP 100:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.74 kg-cm 112.50 ₪
130 rpm LP 100:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.74 kg-cm 118.20 ₪
130 rpm HPCB 250:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 3.2 kg-cm 119.07 ₪
130 rpm HPCB 250:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 3.0 kg-cm 119.07 ₪
130 rpm HPCB 250:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 3.2 kg-cm 114.03 ₪
130 rpm HPCB 250:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 3.0 kg-cm 114.03 ₪
150 rpm HP 210:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 3.0 kg-cm 112.50 ₪
150 rpm MP 150:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 1.3 kg-cm 106.38 ₪
150 rpm HP 210:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 3.0 kg-cm 106.38 ₪
150 rpm MP 150:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 1.3 kg-cm 101.25 ₪
160 rpm HPCB 210:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 2.8 kg-cm 119.07 ₪
160 rpm HPCB 210:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 2.5 kg-cm 119.07 ₪
160 rpm HPCB 210:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 2.8 kg-cm 126.70 ₪
160 rpm HPCB 210:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 2.5 kg-cm 126.70 ₪
180 rpm LP 75:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.64 kg-cm 112.50 ₪
180 rpm LP 75:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.64 kg-cm 106.38 ₪
210 rpm HP 150:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 2.4 kg-cm 112.50 ₪
210 rpm לא מוגדר 100:1 אין 12V לא מוגדר לא מוגדר לא מוגדר 60.50 ₪
210 rpm HP 150:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 2.4 kg-cm 106.38 ₪
220 rpm MP 100:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.94 kg-cm 106.38 ₪
220 rpm HPCB 150:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 2.0 kg-cm 119.07 ₪
220 rpm HPCB 150:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.8 kg-cm 119.07 ₪
220 rpm MP 100:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.94 kg-cm 101.25 ₪
220 rpm HPCB 150:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 2.0 kg-cm 114.03 ₪
220 rpm HPCB 150:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.8 kg-cm 114.03 ₪
270 rpm LP 50:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.44 kg-cm 112.50 ₪
270 rpm LP 50:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.44 kg-cm 118.20 ₪
290 rpm MP 75:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.78 kg-cm 106.38 ₪
290 rpm MP 75:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.78 kg-cm 101.25 ₪
310 rpm HP 100:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 1.7 kg-cm 112.50 ₪
310 rpm HP 100:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 1.7 kg-cm 118.20 ₪
330 rpm HPCB 100:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 1.6 kg-cm 119.07 ₪
330 rpm HPCB 100:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.3 kg-cm 132.30 ₪
330 rpm HPCB 100:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 1.6 kg-cm 114.03 ₪
330 rpm HPCB 100:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.3 kg-cm 114.03 ₪
410 rpm HP 75:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 1.3 kg-cm 112.50 ₪
410 rpm HP 75:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 1.3 kg-cm 118.20 ₪
420 rpm MP 50:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.54 kg-cm 106.38 ₪
420 rpm MP 50:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.54 kg-cm 101.25 ₪
430 rpm HPCB 75:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 1.1 kg-cm 119.07 ₪
430 rpm HPCB 75:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 1.1 kg-cm 114.03 ₪
450 rpm LP 30:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.29 kg-cm 112.50 ₪
450 rpm LP 30:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.29 kg-cm 118.20 ₪
450 rpm HPCB 75:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.0 kg-cm 119.07 ₪
450 rpm HPCB 75:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 1.0 kg-cm 114.03 ₪
590 rpm HP 50:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.86 kg-cm 112.50 ₪
590 rpm HP 50:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.86 kg-cm 118.20 ₪
650 rpm HPCB 50:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 0.74 kg-cm 119.07 ₪
650 rpm HPCB 50:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 0.67 kg-cm 119.07 ₪
650 rpm HPCB 50:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 0.74 kg-cm 114.03 ₪
650 rpm HPCB 50:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 0.67 kg-cm 114.03 ₪
720 rpm MP 30:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.33 kg-cm 118.20 ₪
720 rpm MP 30:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.33 kg-cm 101.25 ₪
860 rpm LP 15:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.17 kg-cm 101.25 ₪
860 rpm LP 15:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.17 kg-cm 106.38 ₪
1000 rpm HP 30:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.57 kg-cm 112.50 ₪
1000 rpm HP 30:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.57 kg-cm 118.20 ₪
1100 rpm HPCB 30:1 הכנה 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 0.45 kg-cm 119.07 ₪
1100 rpm HPCB 30:1 הכנה 12V 60mA 750mA לא מוגדר 0.39 kg-cm 132.30 ₪
1100 rpm HPCB 30:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 0.45 kg-cm 114.03 ₪
1100 rpm HPCB 30:1 אין 12V 60mA 750mA לא מוגדר 0.39 kg-cm 114.03 ₪
1300 rpm LP 10:1 אין 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.18 kg-cm 112.50 ₪
1300 rpm LP 10:1 הכנה 6V 20mA 360mA לא מוגדר 0.18 kg-cm 106.38 ₪
1400 rpm MP 15:1 אין 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.2 kg-cm 101.25 ₪
1400 rpm MP 15:1 הכנה 6V 40mA 670mA לא מוגדר 0.2 kg-cm 106.38 ₪
2000 rpm HP 15:1 אין 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.3 kg-cm 101.25 ₪
2000 rpm HP 15:1 הכנה 6V 70mA 1.6A לא מוגדר 0.3 kg-cm 118.20 ₪
2100 rpm HPCB 15:1 אין 6V 100mA 1.5A לא מוגדר 0.25 kg-cm 114.03 ₪
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
  • Arduino Logo
  • SparkFun Logo
  • Pololu Logo
  • ServoCity Logo
  • goBILDA Logo
  • Actobotics Logo
  • SeeedStudio Logo
  • WaveShare Logo