facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - USB - מקלדת ועכבר - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - USB - מקלדת ועכבר


2023-06-25 09:52:41
ספריות Mouse ו-Keyboard מאפשרות לכרטיסים המבוססים על 32u4 וגם כרטיסים Due ו-Zero להזדהות כעכבר או מקלדת למחשב המחובר.

כמה מילים של זהירות בעבודה עם ספריות Mouse ו-Keyboard:
אם ספריות אלה רצות באופן קבוע, יהיה קשה מאוד לתכנת את הכרטיס שלכם. פונקציות כמו ()Mouse.move ו-()Keyboard.print יזיזו את הסמן במסך או ידמו לחיצה על כפתורים במחשב וצריכים להתבצע רק כשאתם מוכנים לטפל בהם. מומלץ להשתמש באמצעי שליטה כדי שאפשר יהיה להפעיל אותם, כמו מפסק פיזי או תגובה לקלט כלשהו שתוכלו לספק.

לפני שאתם משתמשים בספריות Mouse או Keyboard, רצוי לבדוק את הקוד בעזרת ()Serial.print, כך תוכלו להיות בטוחים שהפעולות והערכים שאתם שולחים לספריות אלה תקינים. בדוגמאות של שימוש בספריות Mouse ו-Keyboard תוכלו למצוא כמה גישות בנושא זה.

Mouse

ספריית Mouse מאפשרת לכרטיסים כמו Leonardo, Micro או Due להזיז את הסמן של העכבר במחשב אליו הכרטיס מחובר. עדכוני המיקום תמיד יחסיים למיקום הקודם של הסמן.Keyboard

ספריית Keyboard מאפשרת לכרטיסים כמו Leonardo, Micro או Due לדמות לחיצות מקשים במחשב אליו מחובר הכרטיס.

שימו לב:
לא כל קוד ASCII אפשר לשלוח דרך ספריית Keyboard, במיוחד לא התווים שאי אפשר להדפיס. הספרייה תומכת במקשים שמשנים את המשמעות של מקש אחר כשהם נלחצים יחד, כמו ALT ו-CTRL. כאן תוכלו למצוא הסברים נוספים על המקשים שבשימוש ואת המשמעות שלהם.


דוגמאות

TODO
  • KeyboardAndMouseControl - מציג שימוש בפונקציות של Mouse ו-Keyboard בתוכנית אחת
  • KeyboardMessage - שולח מחרוזת כשמקש כלשהו נלחץ
  • KeyboardLogout - יוצא מהחשבון הנוכחי (LogOut)
  • KeyboardSerial - קורא תו מתקשורת הטורית ושולח לחיצות מקשים
  • KeyboardReprogram - פותח חלון חדש בסביבת פיתוח Arduino ומתכנת את הכרטיס עם תוכנית Blink הבסיסית
  • ButtonMouseControl - שליטה על תזוזת הסמן בעזרת 5 כפתורים
  • JoystickMouseControl - שליטה על הסמן בעזרת ג'ויסטיק אחרי לחיצת כפתור

ראו גם:

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של Mouse and Keyboard libraries לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.