facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bit - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bit


2022-06-14 09:49:36
פונקציית ()bit מייצרת מספר עם סיבית דלוקה במקום שציינתם.

פונקציה זו יכולה להחליף שימוש במספרים קבועים (שצריך לחשב בראש) כשעובדים על פעולות בינאריות. לדוגמה, כדי לבדוק האם סיבית 7 דלוקה במספר כלשהו, הייתם עושים פעולת AND עם מספר 0x80, או שהייתם יכולים לכתוב (7)bit במקום.


תחביר

קוד: בחר הכל
bit(n)

פרמטרים:
n - סיבית שצריכה להיות דלוקה. 0 היא סיבית הכי נמוכה (הימנית ביותר)


פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


ראו גם:

()bitRead
()bitWrite
()bitSet
()bitClear

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()bit לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.