facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitSet - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitSet


2022-06-14 09:49:13
פונקציית ()bitSet מאלצת סיבית לערך של "1" במספר.


תחביר

קוד: בחר הכל
bitSet(x, n)

פרמטרים:
x - משתנה בו נכתב הערך של הסיבית
n - לאיזו סיבית לאלץ. 0 היא סיבית הכי נמוכה (הימנית ביותר)


פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


ראו גם:

()bit
()bitRead
()bitWrite
()bitClear

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()bitSet לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.