facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitWrite - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitWrite


2022-06-14 09:49:07
פונקציית ()bitWrite כותבת ערך של סיבית במספר.


תחביר

קוד: בחר הכל
bitWrite(x, n, b)

פרמטרים:
x - משתנה בו נכתב הערך של הסיבית
n - לאיזו סיבית לכתוב. 0 היא סיבית הכי נמוכה (הימנית ביותר)
b - הערך של הסיבית (0 או 1)


פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


ראו גם:

()bit
()bitRead
()bitSet
()bitClear

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()bitWrite לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.