facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitClear - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - סיביות ובתים - ()bitClear


2022-06-14 09:49:28
פונקציית ()bitClear מאלצת סיבית לערך של "0" במספר.


תחביר

קוד: בחר הכל
bitClear(x, n)

פרמטרים:
x - משתנה בו נכתב הערך של הסיבית
n - לאיזו סיבית לאלץ. 0 היא סיבית הכי נמוכה (הימנית ביותר)


פונקציה זו לא מחזירה ערכים.


ראו גם:

()bit
()bitRead
()bitWrite
()bitSet

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()bitClear לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.